Breukband

Breukbanden worden bij ons persoonlijk opgemeten. Ze zorgen voor de extra steun bij de volgende indicaties:

Lichte inguinale steun, pré- of postopératief
Bij kleine of beginnende inguinale breuken